Korniki - zwalczanie Xilix Gel

Korniki w drewnie – opis szkodników drewna

  • Spuszczel pospolity – Spuszczel pospolity to chrząszcz z rodziny kózkowatych. Jest jednym z najgroźniejszych szkodników drewna w Polsce, który szczególnie upodobał sobie dachy Naszych domów. Najczęściej pozostawia po sobie zniszczenia w postaci wydrążonych korytarzy w belkach i stropach. Efekty jego destrukcyjnej działalności widać również na okiennicach, podłogach, czy meblach.Spuszczel pospolity to brunatno-czarny drewnojad, który sięga rozmiarów od 2 do 3 cm w zależności od płci. Samica chrząszcza znosi średnio około 200 jaj, z których po kilku dniach wylęgają się larwy, które od razu zaczynają tworzyć wżery i wgłębienia. Proces przeobrażania się w dorosłego osobnika może trwać latami. Przez ten czas konstrukcja dachowa może ulec nieodwracalnej destrukcji.
  • Kołatek domowy – Kołatek domowy to owad należący do rodziny chrząszczy kołatkowatych. Występuje na terenie całej Europy. Osiąga niewielkie rozmiary, w granicach 2-4 mm długości. Posiada jasno lub ciemnobrązową barwę oraz walcowatą budowę. Jest jednym z najgroźniejszych szkodników drewna w Polsce. Może spowodować poważne uszkodzenia, w elementach powstałych z tego materiału. Kołatek domowy żeruje zarówno w drewnie liściastym, a także iglastym. Atakuje często drewniane konstrukcje budynków, meble czy podłogi.Naturalne tworzywo po zniszczeniu przez chrząszcza, kruszy się i ulega znaczącej degradacji. Kołatek niszczy różne rodzaje i gatunki drewna, a także materiały drewnopochodne.
  • Miazgowiec parkietowiec – Miazgowiec parkietowiec to owad występujący na terenie całej Polski. Jego głównym miejscem żerowania jest martwe lub obrobione drewno, przede wszystkim z drzew liściastych. Nie jest spotykane w drewnie iglastym i zabytkowym ze względu na niską ilość skrobi.Dorosły chrząszcz dorasta do około 5 mm, przybierając kolor jasno lub ciemnobrunatny. Zanim samica złoży jaja, nadgryza drewno, aby sprawdzić jego smak, wilgotność oraz zawartość skrobi. Samica może złożyć od 50 do 200 jaj, z których w przeciągu tygodnia wylęgają się podłużne larwy. Larwa drąży kanały o średnicy około 1,5 mm i może żerować przez czas od 4 miesięcy do 3 lat.
  • Trzpiennik olbrzymi – Trzpiennik olbrzymi to jeden z największych przedstawicieli rodzaju trzpiennikowatych, wyróżniający się kolorowym odwłokiem (czerwonym u samców, żółtym u samic), czarną głową i tułowiem oraz żółtymi czułkami i odnóżami. Występuje on powszechnie w lasach iglastych i mieszanych całego kraju, ale ze względu na to, że dobrze i szybko lata, trudno go spotkać na żywo. Samice składając w drzewach jaja, umieszczają tam również zarodki grzybów rozkładających celulozę.Po 4 tygodniach wykluwają się z nich larwy, które drążą chodniki na długość nawet 40 cm. Przed przepoczwarzeniem wracają pod powierzchnię pnia, spod której owad wygryza się na zewnątrz. Trzpienniki bytują głównie w świerkach, czasami spotyka się je w jodłach.

Korniki w domu – metody likwidacji i zwalczania szkodników drewna

  • Fumigacja gazowanie korników – Fumigacja nazywana też gazowaniem korników to jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się tych uciążliwych szkodników. Do jego wykonania wykorzystuje się fosforowodór PH3, co wymaga wcześniejszego zabezpieczenia oczyszczanego obiektu. Można tego dokonać przy użyciu specjalnej folii, po czym przechodzi się do użycia wspomnianego fumigantu. Na tym etapie wstęp do domu mają tylko przeszkolone osoby przeprowadzające opisywany zabieg. Po gazowanie konieczne jest umiejętne odwietrzanie budynku i zdjęcie folii zabezpieczających obiekt. Tego rodzaju zabieg nie powoduje żadnych uszkodzeń i daje gwarancje pozbycia się korników.
  • Preparat Xilix na korniki w domu – Xilix gel to preparat przeznaczony do zwalczania najczęściej spotykanych szkodników drewna. W grę wchodzi skuteczna walka z takimi gatunkami spuszczel pospolity, kołatek domowy czy inne szkodniki popularne nazywane kornikami. Produkt stosuje się jako sposób na impregnację zarówno drewna liściastego jak i iglastego. Xilix może być stosowany na drewnie znajdującym się i na zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością w walce ze szkodnikami, dlatego będzie to doskonały wybór dla tych, którzy chcą skutecznie chronić elementy wykonywane z drewna przez różnymi szkodnikami.

Korniki w drewnie – zwalczanie, przykładowe zdjęcia