Pierwszy etap impregnacji owadobójczej drewna obejmuje wstępną analizę porażonych elementów / obiektu / więźby dachowej a także przygotowanie obiektu do żelowania – usunięcie zbędnych przedmiotów itp, tak aby dostęp do drewna był możliwie jak najlepszy.